КОЛИЧКА (0)

Нямате артикули в количката.

Поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЕС 2016/679

С настоящото „ПАТИЛАНЦИ БГ“ ЕООД, ЕИК 205575170 предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени в качеството Ви на клиент/потребител.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на договорни задължения, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия;
 • Контакти: електронна поща и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • IP адрес;
 • ЕГН (само за счетоводни цели при издаване на счетоводни документи);
 • данни за поведението на Клиентя при използването на електронния магазин на Търговеца.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

 • Обработване, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна

Такива са всички хипотези на обработка на данни на клиенти (регистрирани или не) във връзка със сключените договори за покупко-продажба на стоки.

Личните Ви данни са необходими, дотолкова, доколкото без тях, покупко-продажбата не би могла да се осъществи, тъй като ние събираме минимума от лични данни, необходим за идентификацията Ви като страна (купувач) по покупко-продажбата.

 

 • Във връзка със законни интереси на „ПАТИЛАНЦИ БГ“ ЕООД

Осигуряване на нормалното функциониране на дейността на търговеца и администриране    на    същата,    разрешаване    на    възникнали    спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 
Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на търговеца, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на трети лица и/или засегнати трети страни.

 

 • В изпълнение на свои законови задължения:

Като търговец по смисъла на ТЗ, „ПАТИЛАНЦИ БГ“ ЕООД, ЕИК 205575170 е длъжно да издава, отчита и съхранява съответните финансови документи, съдържанието, на които е нормативно определено и включва лични данни, както и да администрира правоотношенията във връзка с трудовите договори между него и работниците и служителите на дружеството. На това основание се обработват и болнични листове, съдържащи медицинска информация.

Категории лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 • Служители на „ПАТИЛАНЦИ БГ“ ЕООД, които обработват направените през сайта поръчки и регистрацията на потребителите;
 • Доставчици на услуги (консултанти, адвокати, счетоводители). Разкриването на данните се осъществява само с цел доставяне на услугата, въз основа на писмено споразумение получателите да осигурят адекватно ниво на защита в качеството си на обработващ лични данни;
 • В определените в закона случаи споделяме Вашите данни с държавните органи при осъществяване на държавен контрол и отчетност.

Как се защитават личните ви данни от неоторизиран достъп?

Информационните системи, който ползваме имат съответните защити, които гарантират, че външни и неоторизирани лица не могат да достъпят личните Ви данни. Осигурена е и съответната защита на хартиените носители и помещенията ни в заключени шкафове без достъп от неоторизирани лица.

Профилиране

“ПАТИЛАНЦИ БГ ” ЕООД не използва личните ви данни за извършване на профилиране.

Вашите права по отношение на личните Ви данни: 
При спазване на законодателството Вие имате следните права спрямо личните и данни, обработвани от “ПАТИЛАНЦИ БГ” ЕООД:

 • информираност – да знаете по какъв начин и как се използват Вашите лични данни. Как се съхраняват и защитават и др.
 • да получите достъп до Вашите личните данни, които търговецът обработва, и да получите копие от тях;
 • коригиране – при непълнота или неточност на данните, които търговецът обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 • правото да бъдете забравени-да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 • При заличаването сме длъжни да се съобразим и с нормативните изисквания за съхранение на определен вид документи и информация в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие;
 • право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Типове данни

Период на съхранение

Личните данни, необходими за счетоводна документация (фактури)

В срок от 5 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Лични данни на клиенти във връзка с регистрацията им в уебсайта на търговеца

 

До изтриване на регистрацията в уебсайта от страна на клиента

 

 
* В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: гр.София,жк.”Люлин”бл.240 ет.5, ап.20.
Лице за контакт: Марияна Воденичарова, sales@sonne.bg , тел. 0877030978

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare